ประมวลภาพอบรมสร้างเว็บจดโดเมน  วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ  ห้องมติมิเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี